希字的楷书
分类:
通用字、常用字
拼音:
 
部首:
部外笔画:
四画
总笔画:
七画
笔顺:
ノ丶一ノ丨フ丨
仓颉:
KKLB
四角号码:
40227
U+5E0C
五笔86/98:
QDMHRDMH
阅读(10313次)

基本字义解释

ㄒㄧˉ

◎ 少:少(shǎo )。罕。奇。有。世。

◎ 盼望:望。冀。图(心里盘算达到某种目的)。求(a.希望得到;b.希望和要求)。

英文翻译

rare; hope, expect, strive for

详细字义解释

〈形容词〉

(1) (会意。从巾,从爻( yáo),象做针线。“巾”,丝织品,“爻”,象针线交错。本义:刺绣)

(2) 假借为“稀”。稀少;罕见
希,罕也。——《尔雅》
怨是用希。又,十世希不失矣。——《论语·先进》。孔注:“少也”
祸希不及身。——《吕氏春秋·原乱》。注:“鲜也。”
鼓瑟希。——《论语·先进》
知我者希。——《老子》
朱华未希。——《文选·曹植·朔风诗》
明星晨未希。——鲍照《咏史诗》
有志乎古者希矣。——唐·韩愈《朱文公校昌黎先生集》

(3) 又如:希姓(罕见的姓);希言(少言);希疏(稀少);希诧(希罕惊奇);希希罕儿(希罕少见的东西);希有之事;物以希为贵;希世之宝

(4) 稀疏,成员稀少疏落。同“稀”
异于深山之野,人者几希。——《孟子》。注:“希,远也。”
地广人希。——《史记·货殖列传》

(5) 又如:希行(稀行。稀客;不常走动)

(6) 寂静无声
大器晚成,大音希声,大象无形。——《老子》

(7) 又如:希声(无声);希夷(空虚寂静,无声无色)

词性变化

〈动词〉

(1) 观望。后作“睎”
希主好恶。——《商君书》
希世用事。——《汉书·董仲舒传》。注:“观相也。”

(2) 仰慕
本无意于希颜,岂有心于慕 蔺。——《隋书·隐逸传》
希望北极中大星。——《周髀算经下》。注:“希,仰。”
仰高希骥。——《后汉书·赵壹传》

(3) 又如:希颜(仰慕颜渊。后泛指仰幕贤者);希天(仰慕上天);希古(仰慕古人);希风(仰慕风操);希贤(仰慕贤者)

(4) 希望
夫希世而行。——《庄子·让王》。司马注:“望也。”
希其光。——唐· 韩愈《朱文公校昌黎先生集》
少时陈力希公侯。—— 柳宗元《冉溪》
[潘金莲]每日抖擞着精神妆饰打扮,希宠市爱。——《金瓶梅词话》

(5) 又如:希踪禹迹(向大禹学习,希望得到成功);希遂(希望实践);希准时出席;敬希指正;尚希笑纳;希能为力

(6) 希图,谋求[strive]
御下者,请谒希爵,一宜禁塞。——《后汉书·卢植传》。注:“希,求也。”
孰有至孤之迹,敢萌希进之心。——宋· 曾巩《谢解启》

(7) 又如:希进(希图升官);希恩(希冀恩宠);希荣(企求名门利禄)

(8) 迎合
希代来贡,作珍皇家。——晋· 傅玄《走狗赋》

(9) 又如:希代(迎合世俗);希合(迎合);希旨(迎合尊长的意旨)

〈副词〉

(1) 表示程度。非常;极
你有什么过不去,不要寻他,勒死我倒也是希松的。——《红楼梦》

(2) 又如:希臭膨天(臭气熏天);希辉光号(辉煌闪耀);希脏坌臭(又脏又臭);希嫩(非常嫩);希松(极为轻松平常)

常用词组

希贵 xīguì

指物品因罕见而非常珍贵
希贵文物

希罕 xīhan

稀少而新奇
骆驼在中国南方是希罕的动物

希罕 xīhan

(1)珍惜喜爱
我们不希罕你那玩意儿
(2)关心;感到兴趣
谁希罕你那臭钱

希罕儿 xīhǎnr

〈方〉∶指希罕怪异的事物

希冀 xījì

希望得到

希腊 Xīlà

巴尔干半岛国家。位于该半岛南端,三面临海,面积131957平方公里,人口1003.8万(1990),首都雅典,境内多山,多岛屿,古希腊为欧洲文明的发源地,农业和旅游业在国民经济中占重要地位

希奇 xīqí

罕见而新奇
九月下旬下雪在大庆不是什么希奇的事

希奇古怪 xīqí-gǔguài

罕见而怪诞的
人身保护法有一段最为希奇古怪的历史

希企 xīqǐ

希望企及

希求 xīqiú

(1)希冀获得
希求考高分
(2)期望并要求
希求多赚点钱

希世 xīshì

(1)世上少有
乐官传视曰:“希世之珍也”。——明·刘基《郁离子·千里马篇》
(2)迎合世俗;迎合统治者的意志
而弘希世用事,位至公卿。——《汉书·董仲舒传》

希世之珍,希世之宝 xīshìzhīzhēn,xīshìzhībǎo

世上罕有的珍宝
希世之珍那可得,故人赠我情何及。——宋·陆游《素心砚铭》

希图 xītú

希望达到某种目的(多指不好的);图谋
幸喜都是同寅,彼此大半识识,一个个便想打点人情,希图开脱。——《官场现形记》

希望 xīwàng

心里想着实现某种事情
故生希望心。——清·梁启超《饮冰室合集·文集》
惟希望也

希有 xīyǒu

同“稀有”

希珍 xīzhēn

稀少珍贵
熊猫是我国独有的希珍动物

查看更多词组...

康熙字典

【寅集中】【巾字部】希 ·康熙筆画:7 ·部外筆画:4

〔古文〕𠬹【廣韻】香衣切【集韻】【韻會】香依切,𠀤音晞。【集韻】寡也。【爾雅·釋詁】罕也。【疏】𥳑少之稱也。【書·堯典】鳥獸希革。【傳】夏時鳥獸毛羽,希少改易。【論語】希不失矣。 又【廣韻】望也。【後漢·黨錮傳】海內希世之流,遂共相標榜。【註】希,望也。 又【廣韻】止也,散也,施也。 又【揚子·方言】希,鑠摩也。燕齊摩鋁謂之希。 又【史記·三皇紀】女媧氏有神聖德,代宓犧立,號曰女希氏。 又姓。【三輔決錄】有希海,字子江。 又【正韻】與黹同。【周禮·春官·司服】祭社稷五祀,則希冕。【疏】鄭讀希爲黹。

字源演变

希字的篆书
希字的篆书
希字的隶书
希字的隶书
希字的楷书
希字的楷书

同音字

阅读(10313次)
试试手机扫一扫
在你手机上继续浏览此页面

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player