弹字的楷书
繁体:
分类:
通用字、常用字
拼音:
dàn  tán 
部首:
部外笔画:
八画
总笔画:
十一画
笔顺:
フ一フ丶ノ丨フ一一一丨
仓颉:
NCWJ
四角号码:
18256
U+5F39
五笔86/98:
XUJF
阅读(8189次)

基本字义解释

(彈)dàn ㄉㄢˋ

◎ 可以用力发射出去的小丸;装有爆炸物可以击毁人、物的武器:丸。子雨。枪。氢。导。手榴。原子

◎ 古代指以竹为弦的弓:“左挟,右摄丸”。

(彈)tán ㄊㄢˊ

◎ 用手或工具拨动而发射出去,亦指用手指拨弄:射。跳。拨。指。琴。奏。冠相庆(喻即将作官而互相庆贺,多作贬义)。

◎ 检举违法失职的官吏:劾。纠。讥

英文翻译

pellet, bullet, shot, shell

详细字义解释

dàn

〈名词〉

(1) (形声。从弓,单声。本义:弹丸)

(2) 同本义
弹,行丸也。——《说文》
长安大道边,挟弹谁家儿?——唐·苏涣《变律》其三

(3) 又如:枪弹;弹子涡(卵石);枪林弹雨(形容战斗激烈);弹丸黑子(形容地域狭小)

(4) 形状像弹丸的东西,如圆形的果实;禽鸟的卵等
其法乃以凫弹数十,黄、白各聚一器。——宋·周密《齐东野语》

(5) 弹弓
援弹飞丸,应弦而落。——《魏书》

(6) 炸弹。如:燃烧弹;氢弹;烟幕弹;催泪弹

(7) 另见 tán

基本词义解释

tán

〈动词〉

(1) (形声。从弓,单声。本义:用弹弓发射弹丸)

(2) 同本义
弹,行丸也。——《说文》
[灵公]从台上弹人,而观其辟丸也。——《左传》

(3) 又如:弹力(弹射的力量);弹丸(供弹弓发射用的泥丸、石丸、铁丸。也指子弹弹头);弹射(利用弹力、压力等射出);弹金(发射弹丸)

(4) 弹击
新沐者必弹冠。——《楚辞·渔父》
倚柱弹其剑。——《战国策·齐策四》
复弹其铗。
复弹其剑铗。
善弹琵琶。——宋· 王谠《唐语林·雅量》

(5) 又如:弹唱(一边弹奏,一边演唱);弹冠(弹去冠上的灰尘);弹棉花;弹弓(手工弹花的工具)

(6) 用手指拨动而演奏
弹琴看文君,春风吹鬓影。——李贺《咏怀》

(7) 又如:弹琴;弹击(演奏乐器);弹弦(弹丝。弹奏弦乐器);弹纬(张弦弹奏)

(8) 批评,揭发
旌善以兴化,弹邪而矫俗。——《三国志·陶谦传》
仆常好人讥弹其文。有不善者,应时改定。——曹植《与杨德祖》

(9) 又如:抨弹(抨击);弹议(弹劾评议);弹黜(弹劾罢黜);弹文(弹劾官员过错的奏疏);弹正(纠弹;纠正);弹断(讥评);弹激(激烈率直地予以抨击)

(10) 针刺
弹疽不严,必半复聚。——《资治通鉴》

(11) 测定重量
拿来天平上弹着。——元·佚名《陈州粜米》

(12) 又如:弹算(掂量估模);弹斤估两(形容掂量轻重)

(13) 另见 dàn

常用词组

弹拨 tánbō

用手指或拨子弹琴弦
三弦属弹拨乐器

弹唱 tánchàng

弹奏唱歌

弹词 táncí

流行于南方各省,集说、唱、弹于一体的一种曲艺形式,曲调、唱腔各异,用三弦伴奏,亦可加琵琶伴奏

弹道 dàndào

弹头被火药气体推出后,其重心运动的轨迹。分为内弹道和外弹道。是射击学理论的重要概念之一

弹弓 dàngōng

Y形木枝头上栓橡皮筋,用小石子或豆子当子弹的弓,尤指儿童用来打着玩或打小动物的弓

弹冠相庆 tánguān-xiāngqìng

弹除冠尘,以示庆幸。比喻喜得出仕为官,可贺可庆

弹劾 tánhé

(1)
(2)君主时代担任监察职务的官员检举官吏的罪状
弹劾不避权贵。——《金史·雷渊传》
(3)由国家专门机关(如国会)对违法失职或职务上犯罪的官吏,采取揭发和追究法律责任的行为
弹劾总统
官吏受贿,议院得弹劾而去之;议院受贿,谁弹劾而去之?——章炳麟《五无篇》

弹花 tánhuā

利用弹弓或机械使棉花的纤维变得松软
弹花行业

弹簧 tánhuáng

用弹性材料制成的零件在外力作用下发生形变,除去外力后又恢复原状

弹簧秤 tánhuángchèng

通过一弹性物体或一组弹性物体的形状或线度的改变以指示重量的一种秤

弹簧门 tánhuángmén

带弹簧的门

弹簧锁 tánhuángsuǒ

用弹簧销上的锁

弹夹 dànjiā

夹子弹用的长条夹。用来将子弹成排夹住,以便压入弹匣

弹尽粮绝 dànjìn-liángjué

弹药用尽,粮食吃光。泛指作战物资用尽,后勤供应又接续不上时的困难局面。也用于比喻

弹尽援绝 dànjìn-yuánjué

弹药用完了,又无后援。形容处于危难的境地

弹纠 tánjiū

弹劾官吏的过恶
州司不敢弹纠,傅相不能匡辅。——《后汉书·史弼传》

查看更多词组...

康熙字典

【寅集下】【弓字部】彈

〔古文〕𢎝【唐韻】【集韻】【韻會】徒案切【正韻】杜晏切,𠀤音憚。【玉篇】行丸也。【吳越春秋】彈生於古之孝子。孝子不忍見父母爲禽獸所食,故作彈以守之。【李尤·彈銘】昔之造彈,起意弦木。以彈爲矢,合竹爲樸。 又彈丸,喻小也。【史記·虞卿傳】此彈丸之地。 又鬼彈。【水經注】永昌郡北山水傍,瘴氣特惡,氣中有物,不見其形,其作有聲,中木則折,中人則害,名曰鬼彈。 又【廣韻】徒干切【集韻】【韻會】唐干切【正韻】唐闌切,𠀤音檀。【廣韻】射也。【集韻】彈丸射也。【左傳·宣二年】晉靈公從臺上彈人,而觀其避丸也。 又擊也。【史記·孟嘗君傳】馮驩彈其劒而歌。 又【韻會】鼓爪曰彈。【屈原·漁父】新沐者必彈冠。【史記·五帝紀】舜彈五絃之琴。 又【廣韻】糾也。【增韻】劾也。【周禮·地官·里宰註】街彈之室。【疏】漢時在街置室,檢彈一里之民。【後漢·史弼傳】州司不敢彈糾。 又掉也。【周禮·冬官考工記】句兵欲無彈。【註】句兵,戈戟屬。彈謂掉也。 又彈棊。【西京雜記】成帝好蹴踘,羣臣以爲勞。帝曰:可擇似而不勞者奏之。家君作彈棊以獻。 又叶徒沿切,音田。【陸機·文賦】抱景者咸叩,懷響者必彈。或因枝以振葉,或沿波以討源。又𢎚字。

说文解字

【卷十二】【弓部】

行丸也。从弓單聲。𢎫,彈或从弓持丸。徒案切

字源演变

弹字的篆书
弹字的篆书
弹字的隶书
弹字的隶书
弹字的楷书
弹字的楷书

同音字

阅读(8189次)
试试手机扫一扫
在你手机上继续浏览此页面

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player