按字的楷书
分类:
通用字、常用字
拼音:
àn 
部首:
部外笔画:
六画
总笔画:
九画
繁部:
部外笔画:
六画
总笔画:
九画
笔顺:
一丨一丶丶フフノ一
仓颉:
QJV
四角号码:
53044
U+6309
五笔86/98:
RPVG
阅读(7636次)

基本字义解释

àn ㄢˋ

◎ 用手或手指压:铃。键。钮。脉。摩。

◎ 止住:捺。耐。压。

◎ 依照:照。理。例。说。质论价。

◎ 考查,研求:验(审查验证)。察(稽查审察)。

◎ (编者、作者等)在正文之外所加的说明或论断:语。编者

英文翻译

put hand on, press down with hand

详细字义解释

àn

〈动词〉

(1) (形声。从手,安声。本义:用手向下压或摁)

(2) 同本义
按,下也。谓手抑物使下。——《说文》
于是天子乃按辔徐行。——《史记·绛侯周勃世家》
项王按剑而跽曰。——《史记·项羽本记》
缇骑按剑而前。——张溥《五人墓碑记》
则以一平板按其面。——宋·沈括《梦溪笔谈·活板》

(3) 又如:按电钮;按铃;按手印

(4) 控制;抑止
以按徂旅。——《诗·大雅·皇矣》
按强助弱。——《管子·霸言》
赵简子按兵而不动。——《吕氏春秋·召类》
何不按兵束甲。——《资治通鉴》
若街亭有兵把守,即当按兵不行。——《三国演义》

(5) 又如:按下此事不提;按不住心头怒火

(6) 考察,考验
按诛五人。——明·张溥《五人墓碑记》
影胡公按部。——《明史·海瑞传》

(7) 又如:按杀(查实处死);按讨(查验究治)

(8) 打
按管调弦于茶坊酒肆。——孟元老《东京梦华录序》

(9) 又如:按曲(击节唱曲);按键;按拍(打拍子);按板(拍击板眼);按鼓;按丝竹;按乐;按风琴

(10) 按摩,用手在人身上推、捏、揉
其治导引按蹻。——《素问·异法方宜论》
按金驹,立长沟,枇杷落尽茱萸秋。——袁宏道《拟古乐府》

(11) 又如:按跷(抚摩导引)

(12) 巡视
遂西定河南地,按榆溪旧塞。——《史记·卫将军骠骑列传》

(13) 又如:按察(巡行视察);巡按(官名);按察司(官名。提刑按察使司的简称。明、清时一省的司法和检察机关);按临(按察考核;巡行到达)

(14) 通“安”。安置;安定
余悉除去秦法,吏民皆按堵如故。——《汉书·高帝纪》
按抚柔氐三千余落,拨徙以实关中。——《三国志·郭淮传》

词性变化

àn

〈名词〉

(1) 按语。如:编者按

(2) 姓

àn

〈介词〉

(1) 依据;依照;按照
各按行伍。——《汉书·扬雄传》

(2) 又如:按理(按照常理);按章;按期;按说(按照情理来说)

常用词组

按兵不动 ànbīng-bùdòng

(1)指挥官止住军队,暂不行动,等待战机
(2)比喻接受任务后暂不执行,以观望形势的发展

按部就班 ànbù-jiùbān

(1)“按”本作“案”。部:门类。班:次序。原意是写文章时篇章结构安排得体,用字造句合乎规范
然后选义按部,考辞就班。——西晋·陆机《文赋》
(2)后来引申为照章办事,依次进行,不越轨,不逾格
老王办事从来按部就班,谁也别想改变他

按键 ànjiàn

(1)
(2)按下键盘上的键的动作或实例
(3)用手按的键

按酒 ànjiǔ

(1)下酒(多见于早期白话)。也作案酒
一面铺下菜疏果品按酒。——《水浒传》
(2)下酒用的肉菜
向后,我将按酒入去,只听得差拨口里呐出一句“高太尉”三个字来。——《水浒传》

按理 ànlǐ

按照常规或依据常理
按理马车不能走这条路

按铃 ànlíng

(1)
(2)用手按铃键
按铃叫仆人上来
(3)用手按的铃

按摩 ànmó

用手或器械来回摩擦、揉捏或敲打身体的表面部分的行为,用于治疗目的

按耐 ànnài

按压忍耐
按耐下心中的激动

按期 ànqī

依照预定的期限
按期归还

按时 ànshí

同“按期”

按说 ànshuō

同“按理”

按图索骥 àntú-suǒjì

(1)骥:好马、千里马;索:寻找。原指按照伯乐的《相马经》去寻求好马
(2)引申为依照既得的线索去寻找目的物。讽喻拘泥成法、食古不化、不知权变的人

按蚊 ànwén

按蚊属的蚊虫,翅有斑点,也叫疟蚊

按压 ànyā

(1)压下去;控制
按压不住心头怒火
(2)搁置不发
把公文按压下来

按语,案语 ànyǔ,ànyǔ

(1)作者、编者对有关文章、词句所做的说明、提示、考证或评论
(2)作为说明或参考的简略评论(如在页边空白处用铅笔写的)

按照 ànzhào

(1)
(2)依照
按照政策办事
历史是按照客观规律发展的
(3)跟“说(讲)”、“说来”、“来说”等连用,表示先举出所根据的事理或着眼点,再由此作出结论
按照经验讲,他们还是新手,却取得了很大成绩

查看更多词组...

康熙字典

【卯集中】【手字部】按 ·康熙筆画:10 ·部外筆画:6

【唐韻】【集韻】【韻會】【正韻】𠀤烏旰切,音案。【說文】下也。【廣韻】抑也。【梁𥳑文帝箏賦】陸離抑按,磊落縱橫。 又【爾雅·釋詁】止也。【史記·周本紀】王按兵毋出。【前漢·高帝紀】吏民皆按堵如故。【註】按次第牆堵,不遷動也。 又據也。【禮·月令】孟冬,命工師效功,𨻰祭器,按度程。【史記·白起傳】趙軍長平,以按據上黨民。【註】屯兵以據援。 又撫也。【史記·平原君傳】毛遂按劒,歷階而上。又【鄒陽傳】人無不按劒相盼。 又控也。【史記·絳侯世家】天子乃按轡徐行。 又察行也,考驗也,舉也,劾也。【前漢·賈誼傳】驗之往古,按之當今之務。又【丙吉傳】掾史不稱職,輒予長休告,終無所按驗,公府不按吏自吉始。 又按摩也。【前漢·藝文志】黃帝岐伯按摩十卷。又【集韻】【韻會】𠀤阿葛切,音遏。捺也。【詩·大雅】以按徂旅。【傳】止也。【釋文】按又作遏。 【韻會】【正韻】按案互通。亦通作桉。

说文解字

【卷十二】【手部】

下也。从手安聲。烏旰切

字源演变

按字的篆书
按字的篆书
按字的隶书
按字的隶书
按字的楷书
按字的楷书

同音字

阅读(7636次)
试试手机扫一扫
在你手机上继续浏览此页面

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player