东字的楷书
繁体:
分类:
通用字、常用字
拼音:
dōng 
部首:
部外笔画:
四画
总笔画:
五画
笔顺:
一フ丨ノ丶
仓颉:
KD
四角号码:
40904
U+4E1C
五笔86/98:
AII
阅读(16075次)

基本字义解释

(東)dōng ㄉㄨㄥˉ

◎ 方向,太阳出升的一边,与“西”相对:方。经(本初子午线以东的经度或经线)。山再起(喻失势之后,重新恢复地位)。付诸流。

◎ 主人(古代主位在东,宾位在西):房。股道主(泛指请客的主人,亦称“东道”、“作东”)。

◎ 姓。

同义词、反义词

英文翻译

east, eastern, eastward

详细字义解释

dōng

〈名词〉

(1) (会意。从木,官溥说,从日在木中。本义:东方,日出的方向)

(2) 同本义
东,动也。——《说文》
东方者,动方也,万物始动生也。——《白虎通·五行》
东方木也。——《淮南子·天文训》。按:“日所出也。从日在木中,会意。”
东君,日也。——《广雅·释天》
东邻。——《易·既济》。虞注:“震为东。”
东方者,阳也。——《白虎通·情性》
大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。——宋·辛弃疾《清平乐·村居》

(3) 又如:关东;旭日东升;东夏(指中国东部);东朝(东宫);东极(东方边远之处);东君(神话中与西王母相对的东王公);东坦(女婿);东裔(东方边远地方);东村女(即东施);东方作(日出);东记(古代传说中的日出处。亦泛指东方极远之地)

(4) 特指东西向,与南北向相对。如:东亩(使田垄东西向)

(5) 东道主的略称。主人。在社交或商业活动中接待客人或顾客的人。古时主位在东,宾位在西,所以主人称东。如:房东;股东;今天我们作东;东主(东家;店主;房东)

(6) 春天。如:东皇(指春种;司春之神);东君(春神);东作(春耕;指春季作物)

(7) 指厕所。即“东厕”。旧时厕所设于北房左侧,故称东厕。如:登东(上厕所);东净(厕所);东厮(厕所);东司(厕所)

词性变化

dōng

〈副词〉

(1) 向东,东去
大江东去,浪淘尽,千古风流人物。——宋· 苏轼《念奴娇·赤壁怀古》

(2) 又如:东流(东去的流水);东波(向东流逝之水);东徙(向东迁移)

常用词组

东半球 dōngbànqiú

大部位于大西洋东面垂直纵分的半个地球,包括欧洲、亚洲、非洲和一些小陆块

东半球 dōngbànqiú

地球的东半部,通常从西经20°向东至东经160°的半个地球

东北 Dōngběi

(1)指中国东北地区,包括辽宁、吉林、黑龙江三省以及内蒙古自治区的东部
(2)泛指东北方向

东北大鼓 Dōngběi dàgǔ

曲艺中大鼓的一种。也叫辽宁大鼓

东奔西跑 dōngbēn-xīpǎo

朝东跑朝西跑。形容到处奔跑或为某一目的四处活动。也说“东奔西走”

东奔西撞 dōngbēn-xīzhuàng

没有目的和方向地慌忙奔走。亦作“东穿西撞”
东穿西撞,但闻街谈巷语,东一堆西一簇,说某家送了几千两,某家送了几百两。——《隋唐演义》

东边,东边儿 dōngbiān,dōngbiānr

东方。四个主要方向之一,太阳出来的一方

东部 dōngbù

一定地域中靠东的部分

东不拉 dōngbulā

哈萨克族的一种弦乐器,又叫“冬不拉”

东厂 Dōngchǎng

明代由宦官控制的特务机关

东抄西袭 dōngchāo-xīxí

这里抄一点,那里摘一些。指拼凑剽窃
毓生又会想法,把人家译就的西文书籍,东抄西袭,作为自己译的东文稿子。印出来的,人家看得佩服,就有几位维新朋友慕名来访他。——《文明小史》

东扯葫芦西扯瓢 dōng chě húlu xī chě piáo

说话东扯西拉
你少东扯葫芦西扯瓢,抗旱就抗旱,怎么又发癫,想起去查账了。——柯蓝《浏河十八弯》

东冲西突 dōngchōng-xītū

向四处突击。形容作战勇猛
曹操见赵云东冲西突,所向无前,莫敢迎敌…——《三国演义》

东窗事发 dōngchuāng-shìfā

源出明朝田汝成《西湖游览志余》:秦桧与妻子东窗下密谋杀害岳飞。秦桧死后在地狱受惩罚。其妻设醮,秦桧要道士传言“东窗事发矣!”后以“东窗事发”比喻阴谋或所犯罪行败露。亦说“东窗事犯”

东床 dōngchuáng

女婿
太尉郗鉴使门生求女婿于王导,导令就东厢遍观子弟。门生归,谓鉴曰:“王氏诸少并佳。然闻信至,咸自矜持,惟一人在东床坦腹食,独若无闻。”鉴曰:“此正佳婿耶!”访之,乃羲之也。乃以女妻之。——《晋书·王羲之传》

东床坦腹 dōngchuáng-tǎnfù

(1)见“东床”,女婿的美称。亦说“东床娇客”
东海龙神差老僧来做媒,招你为东床娇客。——元·李好古《张生煮海》
(2)亦说“东床娇婿”
贾赦见是世交子侄,且人品家当都相称合,遂择为东床娇婿。——《红楼梦》

查看更多词组...

康熙字典

【辰集中】【木字部】東

【唐韻】【正韻】德紅切【集韻】【韻會】都籠切,𠀤音蝀。【說文】動也。陽氣動,于時爲春。【書·堯典】平秩東作。【孔傳】歲起於東,而始就耕也。【淮南子·天文訓】東方木也,其帝太皡。 又【史記·曆書】日起於東,月起於西。【鄭樵·通志】日在木中曰東,在木上曰杲,在木下曰杳。木,若木也,日所升降。 又【詩·大雅】東有啓明。 又【爾雅·釋地】東至于泰遠。 又姓。【聖賢羣輔錄】舜友東不訾。 又叶當經切,音丁。【詩·小雅】念我土宇,我生不辰。逢天僤怒,自西徂東。 又叶都郞切,音當。【楊泉·蠶賦】粵召僕夫,築室于旁。于旁伊何,在庭之東。○按《說文》東自爲部,今倂入。

说文解字

【卷六】【東部】

動也。从木。官溥說:从日在木中。凡東之屬皆从東。得紅切

字源演变

东字的篆书
东字的篆书
东字的隶书
东字的隶书
东字的楷书
东字的楷书

同音字

阅读(16075次)
试试手机扫一扫
在你手机上继续浏览此页面

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player