浅字的楷书
繁体:
分类:
通用字、常用字
拼音:
qiăn  jiān 
部首:
部外笔画:
五画
总笔画:
八画
繁部:
部外笔画:
六画
总笔画:
九画
笔顺:
丶丶一一一フノ丶
仓颉:
EIJ
四角号码:
33150
U+6D45
五笔86/98:
IGTIGAY
阅读(9137次)

基本字义解释

(淺)qiǎn ㄑㄧㄢˇ

◎ 从表面到底或外面到里面距离小的,与“深”相对:深滩。海。屋子进深

◎ 不久,时间短:年代

◎ 程度不深的:这篇文章很薄。尝。见。近。陋。

◎ 颜色淡薄:红。淡。

(淺)jiān ㄐㄧㄢˉ

◎ 〔浅浅〕流水声。

◎ (淺)

同义词、反义词

英文翻译

shallow, not deep; superficial

详细字义解释

(1) 淺 jiān

(2) 另见 qiǎn

基本词义解释

qiǎn
〈动词〉
通“践”。实行,实现
臣之梦浅矣。——《韩非子·难四》

词性变化

qiǎn

〈形容词〉

(1) (形声。从水,戔( jiān )声。本义:水不深)

(2) 同本义。与“深”相对
浅,不深也。——《说文》
石濑兮浅浅。——《楚辞·湘君》
审知卑城浅城而错守焉。——《墨子·备城门》
水浅而舟大也。——《庄子·逍遥游》
徐而察之,则山下皆石穴罅,不知其浅深。——宋· 苏轼《石钟山记》
河汉清且浅,相去复几许?——《古诗十九首》

(3) 从上到下或从外到内距离小(跟“深”相反)
浅草才能没马蹄。——唐· 白居易《钱塘湖春行》
麦田浅鬣寸许。——明· 袁宏道《满井游记》

(4) 又如:浅小(距离近);浅攻(近距离出击,不深入敌方腹地)

(5) 浅显,明白易懂
何以为辨?喻深以浅。——《论衡》

(6) 又如:粗浅(浅显不深奥);浅切(浅易切当);浅直(浅显直率);浅注(简明的注释);浅俚(浅显粗俗);浅率(浅近率直;浅显粗率);浅稚(浅显幼稚)

(7) 肤浅,浅薄
浅人不察。——[英]赫胥黎著、 严复译《天演论》

(8) 又如:浮浅(浅薄;肤浅);浅丈夫(浅夫。见识短浅的人);浅人(见识浅薄的人);浅妄(浅薄妄为);短浅(狭窄而肤浅);浅术(肤浅的技艺);浅拙(浅薄笨拙)

(9) 狭,窄小。如:浅局(谓见识、才能等局限在狭小的范围内);浅促(狭隘,心胸不开阔)

(10) 时间短
施及孝文王、 庄襄王,享国之日浅。—— 西汉· 贾谊《过秦论》

(11) 又如:相处的时间还浅

(12) 颜色淡的。如:浅蓝

(13) 衣带宽松
逢衣浅带,矫言伪行,以迷惑天下之主。——《庄子》

(14) 另见 jiān

常用词组

浅薄 qiǎnbó

(1)肤浅。多指人的学识、修养等
浅薄的议论
(2)指社会风气浇薄;轻浮
风俗浅薄
(3)鄙薄;简慢
浅薄于争夺之事
(4)轻微;微薄
福命浅薄

浅尝 qiǎncháng

微微品味一下。比喻只有表面的兴趣或喜好而不往深处研究
浅尝辄止

浅淡 qiǎndàn

(1)[颜色]不浓重
浅淡的红色
(2)[感情等]淡薄
他的脸上流露出浅淡的哀愁

浅短 qiǎnduǎn

浅陋;狭窄肤浅
智术浅短。——《三国志·诸葛亮传》
目光浅短
智力浅短

浅浮雕 qiǎnfúdiāo

浮雕中凸出部分跟周围平面差距不大,并无挖空部分

浅耕 qiǎngēng

程度较轻地耕;在田、地上耕浅的垄沟

浅海 qiǎnhǎi

200米深度以内的海域

浅见 qiǎnjiàn

(1)短浅的见识
依我浅见
(2)见识短浅
浅见寡闻

浅礁 qiǎnjiāo

钙质礁屑在水下浅滩中呈不规则块状的一种礁

浅近 qiǎnjìn

容易理解或执行的,不造成困难的
业甚浅近。——唐·柳宗元《柳河东集》
浅近的文字

浅陋 qiǎnlòu

(1)狭窄简陋
山庵浅陋
(2)[见识]贫乏
学识浅陋

浅露 qiǎnlù

措词直率而不委婉、含蓄
词意浅露

浅浅 jiānjiān

水流急速的样子

浅色 qiǎnsè

浅颜色的
浅色的女衬衣

浅水 qiǎnshuǐ

(1)水深小到河底地形能影响表面波的水体
(2)深度较小的水或浅滩上的水

浅说 qiǎnshuō

浅显的解说(多用做书名或文章的题目)
《逻辑学浅说》

查看更多词组...

康熙字典

【巳集上】【水字部】淺

【唐韻】【正韻】七衍切【集韻】【韻會】此演切,𠀤千上聲。【說文】水不深也。【詩·邶風】就其淺矣。 又【荀子·修身篇】少聞曰淺。 又虎皮也。【詩·大雅】鞹鞃淺幭。【傳】淺,虎皮淺毛也。 又凡獸之淺毛者,皆曰淺。【周禮·春官】巾車鹿淺𧜀。【註】以夏鹿皮爲覆笭。【疏】夏時鹿毛新生爲淺毛,故云。 又【廣韻】則前切【集韻】將先切,𠀤音箋。與濺同。淺淺,水疾流貌。【楚辭·九歌】石瀨兮淺淺。 又【集韻】在演切,音踐。【古文尚書堯典】寅淺納日。馬融讀。今作餞。 又則旰切,音贊。與灒同。汙灑也。 又子賤切,音箭。與濺同。水激也。【儀禮·士虞禮註】槃以盛棄水,爲淺汙人也。 又與翦通。【儀禮·士喪禮】用疏布緇翦。【註】翦,淺也。

说文解字

【卷十一】【水部】

不深也。从水戔聲。七衍切

字源演变

浅字的篆书
浅字的篆书
浅字的隶书
浅字的隶书
浅字的楷书
浅字的楷书

同音字

阅读(9137次)
试试手机扫一扫
在你手机上继续浏览此页面

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player