练字的楷书
繁体:
分类:
通用字、常用字
拼音:
liàn 
部首:
部外笔画:
五画
总笔画:
八画
繁部:
部外笔画:
五画
总笔画:
八画
笔顺:
フフ一一フフノ丶
仓颉:
VMKVC
四角号码:
25194
U+7EC3
五笔86/98:
XANW
阅读(8289次)

基本字义解释

(練)liàn ㄌㄧㄢˋ

◎ 白绢:素。江平如

◎ 把生丝、麻或布帛煮熟,使柔软洁白:漂(“漂”,漂白)。

◎ 反复学习,多次操作:习。笔。操。训功。

◎ 经验多,精熟:老。熟。干(gàn 达(阅历多而通达人情世故)。

◎ 姓。

英文翻译

to practice, drill, exercise, train

详细字义解释

liàn

〈动词〉

(1) (形声。从糸( ),表示与线丝有关,柬声。本义:把生丝煮熟;亦指把麻或织品煮得柔而洁白)

(2) 同本义
练,湅缯也。——《说文》
冬则练帛之中,足以为轻且煖。——《墨子·辞过》
凡染,春暴练。——《周礼·染人》
主练染,作采色。——《后汉书》

(3) 又如:练丝(未染色的熟丝)

(4) 练习;操演
练之禾定。——宋·胡仔《苕溪渔隐丛话》

(5) 又如:练阅(训练检阅);练句(写作时斟酌遣词用句的工夫。也作炼句);练字(写作时用字技巧的推敲琢磨。也作炼字)

(6) 漂洗;洗涤。如:练衲(漂染过的僧衣);练漂(纺织物精练和漂白的总称。即退浆、精练、漂白、丝光等加工过程的统称)

(7) 熔炼
方士欲练以求奇药。——《史记·秦始皇本纪》

(8) 又如:练丹(炼丹)

(9) 通“拣”。选择
选士厉兵,简练俊杰。——《礼记·月令》。又如:练日(选择日期);练材(精选的优质材料);练择(精选)

(10) 染
白纱入缁,不练自黑。——王充《论衡》

(11) 又如:练肆(染坊)

(12) 通“柬”。选择
既不能昭练贤鄙。——《潜夫论·本政》

词性变化

liàn

〈名词〉

(1) 洁白的熟绢
使邓廖帅组甲三百被练三千,以侵 吴。——《左传·襄公三年》
文绣素练。——《墨子·节葬下》
澄江静如练。——谢朓《晚登三山远望京邑》

(2) 又如:江白如练;练文(形容澄澈的波纹。有如柔软洁白的生丝)

(3) 古代祭名。因古时于父母去世十三月时戴练冠祭于家庙而得名
鲁大夫练而床,礼邪?——《荀子·子道》

(4) 又如:练主(丧礼小祥之祭时所立的神主,藏于祖庙以供奏祀);练冠(丧祭所戴的冠);练衣(丧祭时所穿的衣)

(5) 水名。在今广东省普宁县至潮阳县一带

(6) 通“链”。链子
如锁上练。——明· 魏禧《大铁椎传》

(7) 姓

liàn

〈形容词〉

(1) 白,素色
墨子见练丝而泣之,为其可以黄,可以墨。——《淮南子·说林训》

(2) 又如:练巾(白色的头巾);练衣(白色布衣);练文(比喻像白练飘动般的波纹)

(3) 引申为经验多,精熟
世事洞明皆学问,人情练达即文章。——《红楼梦》

(4) 又如:干练(又有才能又有经验);练才(文才练达);练甲(精兵)

常用词组

练笔 liànbǐ

(1)锻练手笔;练习写作
(2)练习写字

练兵 liànbīng

(1)训练军队
(2)磨练武器

练操 liàncāo

训练队列,操练队列,包括立正、稍息、转体及行进间步法等科目
上午练操

练达 liàndá

干练通达;熟悉人情世故
时年已八十,而心力克壮…练达事体。——《后汉书·胡广传》
老成练达

练达老成 liàndá-lǎochéng

老练稳重。指阅历多而通晓人情世故
那进退维谷的时候,便是个练达老成人,也只得如此,何况于你。——清·文康《儿女英雄传》

练队 liànduì

为某种需要而练习排列或变换队形

练功 liàngōng

练习功夫、技巧、本领等

练声 liànshēng

以歌曲或讲演练习嗓音器官

练武 liànwǔ

(1)操练武功
(2)学习或练习军事技术

练习 liànxí

为了获得熟练技巧而经常进行某种动作
练习大刀
练习射击

练习 liànxí

习题或作业(如一篇作文)
拼音练习

康熙字典

【未集中】【糸字部】練

【廣韻】【集韻】【韻會】【正韻】𠀤郞甸切,音鍊。【說文】湅繒也。【玉篇】煮漚也。【釋名】練,爛也,煮使委爛也。【急就篇註】練者,煮縑而熟之也。【周禮·天官·染人】凡染,春暴練。【註】暴練,練其素而暴之。 又小祥服也。【禮·檀弓】練而慨然。又練練衣,黃裏縓緣。【疏】小祥而著練冠練中衣,故曰練也。練衣者,以練爲中衣。 又𥳑練。【禮·月令】天子乃命將帥,選士厲兵,𥳑練桀俊。【戰國策】𥳑練以爲揣摩。 又選也。【前漢·禮樂志】練時日。 又閱歷也。【前漢·韋賢傳】昔靡不練。【註】練猶閱歷之。 又姓。【廣韻】何氏姓苑云:南康人。 又通作湅。【周禮·冬官考工記·氏】湅絲涗水。

考證:〔【周禮·天官·染人】凡染,春曝練。〕 謹照原文曝練改暴練。

说文解字

【卷十三】【糸部】

湅繒也。从糸柬聲。郎甸切

字源演变

练字的篆书
练字的篆书
练字的隶书
练字的隶书
练字的楷书
练字的楷书

同音字

阅读(8289次)
试试手机扫一扫
在你手机上继续浏览此页面

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player